Podmínky dohody


Vítejte na našem tržišti zboží se slevou v České republice! Používáním našeho tržiště souhlasíte s dodržováním a přijímáním našich podmínek smlouvy, které popisují práva a povinnosti pro obě strany – nás jako poskytovatele služeb a vás jako uživatele. Před použitím našeho tržiště si prosím přečtěte tyto podmínky.


1. Registrace a účet:


1.1 Chcete-li používat naše tržiště, musíte se zaregistrovat a vytvořit si účet. Registrace je povinná a vyžaduje, abyste o sobě poskytli přesné a spolehlivé informace.


1.2 Zodpovídáte za bezpečnost svého účtu a hesla a souhlasíte s tím, že tyto údaje nesdělíte třetím stranám. Jste také odpovědní za všechny aktivity a transakce prováděné prostřednictvím vašeho účtu.


2. Práva a povinnosti kupujícího:


2.1 Souhlasíte s tím, že budete náš tržiště používat pouze pro zákonné účely a v souladu s našimi pravidly a zásadami.


2.2 Zavazujete se poskytnout přesné informace o sobě a vašich objednávkách.


2.3 Souhlasíte s tím, že při používání našeho tržiště budete respektovat práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv a ochranných známek.


3. Práva a povinnosti prodávajícího:


3.1 Prodávající je povinen na našem tržišti uvádět přesné a spolehlivé informace o svém zboží, včetně cen, vlastností a dodacích podmínek.


3.2 Prodávající musí při prodeji produktů na našem tržišti dodržovat všechny platné zákony a předpisy.


3.3 Prodávající odpovídá za kvalitu zboží, dodání a vyřízení objednávky.


4. Objednávky, platba a doručení:


4.1 Objednávka produktu na našem tržišti představuje nabídku ke koupi, kterou může prodávající přijmout. Neneseme odpovědnost za nedostupnost nebo nesprávné informace o produktu nebo chyby prodejce.


4.2 Platba za zboží probíhá podle vámi zvolených platebních podmínek a jste povinni provést platbu ve stanovené lhůtě.


4.3 Dodávku zboží provádějí prodávající v souladu s jejich dodacími podmínkami a zásadami. Neneseme odpovědnost za zpoždění nebo problémy spojené s dodáním zboží.


5. Omezení odpovědnosti:


5.1 Náš trh poskytujeme „tak, jak je“, bez jakýchkoli výslovných nebo předpokládaných záruk. Neručíme za kvalitu zboží ani za to, zda splní Vaše očekávání.


5.2 Neneseme odpovědnost za žádné ztráty, výdaje nebo škody způsobené používáním nebo nemožností používat naše tržiště.


6. Další ustanovení:


6.1 Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky smlouvy podle našeho uvážení. Změny budou zveřejněny na našem tržišti.


6.2 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny jednáním mezi stranami. Pokud nebude možné dosáhnout dohody, bude spor postoupen k soudnímu řízení v souladu s pravidly a legislativou České republiky.


Vážíme si vaší spolupráce a očekáváme, že budete naše tržiště používat spravedlivě a eticky. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k našim smluvním podmínkám, kontaktujte nás a my vám rádi odpovíme na všechny vaše požadavky. Snažíme se o naprostou transparentnost a porozumění s našimi váženými klienty.